Johann Sebastian Bach - a new angle

Johann Sebastian Bach - a new angle


Johann Sebastian Bach - a new angle

Leo van Doeselaar,Erwin Wiersinga

CD / Track Luister Track name Track artist Componist Orgel info
1 / 1
Wir danken dir, Gott, wir danken dir, BWV 29 / Sinfonia Leo van Doeselaar Johann Sebastian Bach NDL Groningen, Martinikerk: Arp Schitger 1692/F.C.Schnitger & A.A.Hinsz 1730/Jürgen Ahrend 1984 [III P 53]
1 / 2
Concerto, a min, BWV 1065 / 1 [Allegro] Erwin Wiersinga Johann Sebastian Bach NDL Groningen, Martinikerk: Arp Schitger 1692/F.C.Schnitger & A.A.Hinsz 1730/Jürgen Ahrend 1984 [III P 53]
1 / 3
Concerto, a min, BWV 1065 / 2 Largo Erwin Wiersinga Johann Sebastian Bach NDL Groningen, Martinikerk: Arp Schitger 1692/F.C.Schnitger & A.A.Hinsz 1730/Jürgen Ahrend 1984 [III P 53]
1 / 4
Concerto, a min, BWV 1065 / 3 Allegro Erwin Wiersinga Johann Sebastian Bach NDL Groningen, Martinikerk: Arp Schitger 1692/F.C.Schnitger & A.A.Hinsz 1730/Jürgen Ahrend 1984 [III P 53]
1 / 5
Partita 2, D min, BWV 1004 / Chaconne Leo van Doeselaar Johann Sebastian Bach NDL Groningen, Martinikerk: Le Picard 1744/Verschueren Orgelbouw 2001 [I P 11] (koororgel)
1 / 6
Toccata, D Maj, BWV 912 Leo van Doeselaar Johann Sebastian Bach NDL Groningen, Martinikerk: Arp Schitger 1692/F.C.Schnitger & A.A.Hinsz 1730/Jürgen Ahrend 1984 [III P 53]
1 / 7
Die Kunst der Fuge, BWV 1080 / Contrapunctus 1, rectus Erwin Wiersinga Johann Sebastian Bach NDL Groningen, Martinikerk: Le Picard 1744/Verschueren Orgelbouw 2001 [I P 11] (koororgel)
1 / 8
Die Kunst der Fuge, BWV 1080 / Contrapunctus 5, inversus (rectus perdu) Erwin Wiersinga Johann Sebastian Bach NDL Groningen, Martinikerk: Le Picard 1744/Verschueren Orgelbouw 2001 [I P 11] (koororgel)
1 / 9
Die Kunst der Fuge, BWV 1080 / Contrapunctus 9, alla Duodecima, rectus Erwin Wiersinga Johann Sebastian Bach NDL Groningen, Martinikerk: Le Picard 1744/Verschueren Orgelbouw 2001 [I P 11] (koororgel)
1 / 10
Italienisches Konzert, BWV 971 / 1 [Allegro] Erwin Wiersinga Johann Sebastian Bach NDL Groningen, Martinikerk: Le Picard 1744/Verschueren Orgelbouw 2001 [I P 11] (koororgel)
1 / 11
Italienisches Konzert, BWV 971 / 2 Andante Erwin Wiersinga Johann Sebastian Bach NDL Groningen, Martinikerk: Le Picard 1744/Verschueren Orgelbouw 2001 [I P 11] (koororgel)
1 / 12
Italienisches Konzert, BWV 971 / 3 Presto Erwin Wiersinga Johann Sebastian Bach NDL Groningen, Martinikerk: Le Picard 1744/Verschueren Orgelbouw 2001 [I P 11] (koororgel)
1 / 13
Ein feste Burg ist unser Gott, BWV 80 / Ein feste Burg ist unser Gott Erwin Wiersinga Johann Sebastian Bach NDL Groningen, Martinikerk: Arp Schitger 1692/F.C.Schnitger & A.A.Hinsz 1730/Jürgen Ahrend 1984 [III P 53]