Franck's connections

Alessandro Urbano

NL

Met deze nieuwe opname (mijn eerste op het orgel in Dudelange) wil ik hulde brengen aan César Franck (1882-1890), met een blik op de oorsprong van zijn compositiestijl en op zijn relatie met andere componisten. Dit perspectief belicht de uniciteit van César Francks stijl in de sublimiteit die hem kenmerkt. 


UNIEKHEID 

De term "uniciteit" is wellicht het element dat César Franck met het Dudelange-orgel verbindt. Dit instrument, gebouwd door Georg Stahlhuth in 1912 en vervolgens gerenoveerd en uitgebreid door Thomas Jann in 2002, bevindt zich op het kruispunt van drie landen. In zijn werkplaats in Duitsland bij de Belgische grens bouwde Georg Stahlhuth (die uit Aken kwam, toevallig net als Marie-Catherine-Barbe Frings, de moeder van César Franck) orgels met een unieke klankesthetiek, waarbij hij elementen van Franse en Britse inspiratie in de Duitse traditie integreerde. De orgelbouwtechniek van Georg Stahlhuth combineerde deze akoestische stijlen, waardoor de uniek klinkende instrumenten ontstonden die we tegenwoordig kennen. 

Evenzo combineerde César Franck de muzikale talen van verschillende componisten, met name Bach en Beethoven, om zijn persoonlijke taal te creëren. Zoals we zullen zien, waren Anton Reicha (1770-1836) en Franz Liszt (1811-1886) andere inspiratiebronnen. 

César Franck werd in 1859 benoemd tot organist van het Cavaillé-Coll-orgel van de Sainte Clotilde in Parijs. Hij nam het instrument in gebruik dat de inspiratie zou vormen voor de meeste van zijn grootste werken. Ook andere Cavaillé-Coll-orgels waren belangrijke inspiratiebronnen voor hem: die van het Trocadéro-paleis en van Saint Sulpice. De Trois Pièces, waartoe de Pièce Héroïque behoort, werden gecomponeerd en voor het eerst uitgevoerd tijdens de openingsconcerten van het Trocadéro-orgel. Op hetzelfde instrument zou een andere organist, Albert Mahaut, in 1898 alle drie Chorales van Franck spelen. Dit orgel brengt ons weer terug bij het instrument in Dudelange. Bij de renovatie van het orgel in Dudelange in 2002 voegde Thomas Jann (Allkofen, Duitsland) verschillende Franse registers toe in de stijl van Cavaillé-Coll, namelijk harmonische tongwerken, enkele harmonische progressies en een Plein-Jeu, met behoud en respect van de esthetiek van Stahlhuth. Thomas Jann heeft de akoestische configuratie van het Dudelange-orgel dus dichter bij die van het Trocadéro-orgel gebracht. De registerindeling van beide instrumenten is vrijwel identiek. 


CYCLISCHE VORM EN ORKESTIMITATIE 

De cyclische vorm is een compositietechniek die gekenmerkt wordt door de herhaling van een of meer melodische elementen in het hele stuk. Deze terugkerende elementen, in gewijzigde of originele vorm, geven eenheid en samenhang aan de compositie. Voor Vincent d'Indy was Beethoven de pionier van deze vorm, met name in zijn strijkkwartetten. De cyclische vorm liep door in de Romantiek en culmineerde in de composities van César Franck, die er zijn signatuur van maakte. 

In deze opname is de cyclische vorm de gemene deler tussen de verschillende componisten en vormt hij - als in een spiegelspel - het terugkerende element dat het programma samenhang geeft. 

De opname wordt ook gekenmerkt door de wens om de partituren een orkestrale lezing te geven. Het orgel in Dudelange, met zijn unieke klankconfiguratie, geeft de indruk het strijken van de contrabassen, het vibrato van violen of het geblaas van trompetten te laten horen, waardoor een uiterst dynamisch en levendig klankeffect ontstaat. 


HET PROGRAMMA 

Het Adagio assai uit 1799 van Ludwig van Beethoven (1770-1827) illustreert perfect de bedoeling van deze opname. Geschreven in dezelfde periode als de Romances voor viool en orkest (1798 en 1802), waarvan het het karakter deelt, is dit Adagio een van de stukken voor mechanisch orgel, een decoratief en automatisch instrument dat populair was in de Weense salons. De cyclische vorm is ook aanwezig, zij het op een embryonale manier en in slechts één van de delen, waar de drie thema's cyclisch worden herhaald en telkens op een andere manier worden ontwikkeld. In overeenstemming met de essentie van de Romance voor violon en orkest biedt dit stuk de perfecte gelegenheid om het publiek de strijkende registers van het Stahlhuth-orgel te laten ontdekken. 

De verbindingen tussen bovengenoemde componisten leiden uiteindelijk naar Franck: Anton Reicha, een vriend van Beethoven, was ook bevriend met Haydn - die onder meer de leerling van Salieri was - en de leraar van César Franck. Afkomstig uit een school die zich nauwelijks had losgemaakt van de klassieke leer, volgde Franck zijn eigen weg en componeerde in 1890 de Trois Chorals pour orgue. 

In het Tweede Choral is de cyclische vorm gemakkelijk te herkennen en zou de belangrijkste inspiratiebron van de componist kunnen zijn. Door het sterk symfonische karakter van het stuk hoort men duidelijk de orkesthoorn boven het door de contrabas en de cello gearticuleerde thema. De ontwikkeling van het thema doet denken aan Bachs Passacaglia. De fuga doet denken aan de eerste air van Cantate 56 (toeval?) en lijkt ook te verwijzen naar de sonate in B-klein van Franz Liszt van 40 jaar eerder. Het stuk maakt ook gebruik van de oude stylus fantasticus in het deel Con Fantasia dat volgt op de fuga. Al deze elementen tonen het vermogen van César Franck om verschillende stijlen te combineren en zijn eigen taal te definiëren, terwijl de cyclische vorm een lijn creëert die "coherent, [zeker streng], maar tegelijkertijd gevarieerd" is. Zo beschreef de Revue et Gazette musicale van 22 april 1866 de muziek van César Franck. Het artikel ging over een privé-concert dat Franck in Sainte Clotilde had gegeven voor een select publiek, waaronder Franz Liszt, die M. Franck "hartelijk complimenteerde", zoals de Gazette meldde. Een paar dagen later sprak Liszt in een brief aan Franck de wens uit hem nog eens te horen spelen, tot zijn "grootste genoegen". De wederzijdse bewondering van de twee componisten is bekend, vandaar de opname van Liszt in het programma. De Variationen über Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, gecomponeerd op een chromatisch onderwerp van Johann Sebastian Bach (openingskoor van de Cantate BWV 12 en Crucifixus van de mis BWV 232), aanvankelijk voor piano in 1862 en het jaar daarop getranscribeerd voor orgel, werden in Dudelange gespeeld door Eduard Stahlhuth bij de ingebruikname van het orgel in 1912. Met dit stuk wil ik de 110e verjaardag van het orgel en de 20e verjaardag van de renovatie vieren. Het is een majestueus muzikaal fresco, dicht bij een Symfonisch Gedicht dat lijkt te zinspelen op de reis van Dante, die Liszt zo koesterde. Het chromatische onderwerp, dat tranen en lijden voorstelt, wordt ontwikkeld in een crescendo dat culmineert in een zeer dramatisch fortissimo, als een wanhopige schreeuw van de ziel. Dit moment wordt gevolgd door het bekende koraal "Was Gott tut, das ist wohlgetan" (Dat wat God doet is goed gedaan), dat hoop en geloof inspireert. In de woorden van Alfred Cortot komt dit koraal "op het meest pijnlijke moment, als om ons te bevrijden van het vreselijke verdriet en ons het licht te laten zien". Ook Bach gebruikte dit protestantse thema in dezelfde cantate. [...] Wat een gevoel van troost en verheerlijking brengt dit thema na het wanhopige wachten, de schrik, het gevoel van fataliteit en dreiging dat ons overviel". 

We komen nu bij Pièce Héroïque, het laatste van de Trois Pièces pour Grand Orgue, naast de Fantaisie en de Cantabile, gecomponeerd voor het openingsseizoen van het Cavaillé-Coll-orgel in het Trocadéro-paleis. Het stuk wordt gekenmerkt door twee contrasterende thema's, die elkaar cyclisch afwisselen in een heroïsch récit. Het centrale deel is prachtig georkestreerd door Franck met het orkest houtblazers en bouwt voort op twee contrasterende sonoriteiten, de trompet en de fluit, die in een intense dialoog worden ontwikkeld. 

De Fantaisie van Camille Saint-Saëns (1835-1921), waarmee deze opname wordt afgesloten, vat onze muzikale weg prachtig samen. Het omvat alles: de cyclische vorm, met de herhaling van het thema dat de Alpha en de Omega van het stuk vormt, de zweem van Bachs fugastijl in het tweede deel, en een orkestraal begrip van het orgel dat het mogelijk maakt de fijnste nuances van het Stahlhuth-instrument te verkennen. 

Mélanie Bonis, een leerlinge van César Franck, vertelt dat haar leermeester ooit zei: "Bach is de oudste onder de musici van de toekomst. Dat zouden we tegenwoordig ook van César Franck kunnen zeggen. Mede dankzij de revolutionaire uitvindingen van Artistide Cavaillé-Coll heeft Franck zeker geleid tot een verandering in compositietechnieken en in het gebruik van het orgel. Zijn uniciteit, eerder in de tekst beschreven, wordt perfect beschreven door zijn leerling Louis Vierne, die schreef: "Ik heb nooit iets gehoord dat, wat de zuiver muzikale inventie betreft, met Francks improvisatie kan worden vergeleken [...]. Een polyfonie van zo'n ongeëvenaarde rijkdom, waar melodie, harmonie en architectuur strijden om originaliteit en ontroerende ontdekking, verlicht door flitsen van gepatenteerd genie.

DE

Mit dieser neuen CD (meiner ersten an der Orgel von Düdelingen) möchte ich César Franck (1822 - 1890) würdigen, indem ich einerseits die Quellen seines Schreibstils und andererseits seine Beziehungen zu anderen Komponisten beleuchte. Aus dieser Perspektive treten die Einzigartigkeit seines Stils und die für ihn charakteristische Erhabenheit hervor. 


EINZIGARTIGKEIT  

Der Begriff "Einzigartigkeit" ist vielleicht das Element, das César Franck mit der Orgel von Düdelingen verbindet. Dieses Instrument, das 1912 von Georg Stahlhuth gebaut und 2002 von Thomas Jann restauriert und erweitert wurde, steht an der Grenze mehrerer Länder. In seiner Werkstatt an der deutschen Grenze zu Belgien baute Georg Stahlhuth (aus Aachen, wie - zufälligerweise - Marie-Catherine-Barbe Frings, die Mutter von César Franck) Instrumente mit einer einzigartigen Klangästhetik, in welcher Elemente französischer und englischer Inspiration der deutschen Tradition einverleibt wurden. In seiner Kunst des Orgelbaus gelang es Georg Stahlhuth, eine Synthese dieser Klangstile zu schaffen und Instrumente mit einem einzigartigen Klang zu bauen.  

In ähnlicher Weise gelang es César Franck, eine Synthese aus den Musiksprachen verschiedener Komponisten, insbesondere Bach und Beethoven, zu schaffen, um dann seine ganz eigene Sprache zu entwickeln. Nicht weniger wichtig sind die Figuren Anton Reicha (1770 - 1836) und Franz Liszt (1811 - 1886), wie wir sehen werden.  

1859 wurde César Franck Organist der Cavaillé-Coll-Orgel an der Kirche Sainte Clotilde in Paris. Diese Orgel wurde von ihm eingeweiht und inspirierte ihn zu den meisten seiner großen Kompositionen. Man darf jedoch nicht die anderen Cavaillé-Coll-Orgeln vergessen, die ihn inspirierten: die Orgeln im Trocadéro-Palast und in Saint Sulpice. Die Trois Pièces („Drei Werke“), zu denen die Pièce Héroïque gehört, wurden für die Orgel im Trocadéro komponiert und bei den Einweihungskonzerten uraufgeführt. An derselben Orgel führte ein anderer Organist, Albert Mahaut, 1898 César Francks Drei Choräle auf. Diese Orgel bringt uns wieder zum Instrument in Düdelingen. Bei der Restaurierung der Stahlhuth Orgel im Jahr 2002 fügte Thomas Jann (Allkofen - Deutschland) mehrere Register französischer Ästhetik im Stil Cavaillé-Colls hinzu, insbesondere harmonische Zungenstimmen, harmonische Progressionen und ein Plein-Jeu (eine französische Mixturenart), wobei die Stahlhuth-Ästhetik bewahrt und respektiert wurde. Auf diese Weise hat Thomas Jann die Klanggestaltung dieser Orgel derjenigen der Trocadéro Orgel stark angenähert. Beide Instrumente sind, zumindest was die Verteilung der Register angeht, nahezu identisch.  


DIE ZYKLISCHE FORM UND DIE ORCHESTRALE LESART 

Die zyklische Form ist ein Kompositionsverfahren, bei dem ein oder mehrere melodische Elemente (Themen) durchgehend in einem Werk verwendet werden. Diese im Werk wiederkehrenden Elemente, die entweder in veränderter oder in ihrer ursprünglichen Form benutzt werden, sorgen für Einheit und Zusammenhalt der Komposition. Beethoven wird von Vincent d'Indy als Pionier dieser Form angesehen, insbesondere in seinen Streichquartetten. Dieses Verfahren zieht sich durch die gesamte Romantik und findet seine Vollendung in den Kompositionen César Francks, der es zu seinem Markenzeichen machte.  

Auf dieser CD ist die zyklische Form der gemeinsame Nenner zwischen den verschiedenen Komponisten und stellt wie in einem Spiel von Spiegeln das wiederkehrende Element dar, das den Zusammenhang des Programms stiftet. Ein weiterer Aspekt, der sich durch diese Aufnahme zieht, ist der Wunsch, die Partituren einer stark orchestralen Lesart zu unterziehen. Die Orgel von Düdelingen gibt uns mit ihren einzigartigen Klängen das Gefühl, die Bogenstriche von Kontrabässen, den Vibrato von Geigen oder den Glanz von Trompeten zu hören, wodurch ein äußerst dynamisches und lebendiges Klangbild entsteht.  


DAS PROGRAMM 

Ein erstes Beispiel für diese Charakteristik ist das Adagio assai von Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) aus dem Jahr 1799. Es entstand in denselben Jahren wie die Romanzen für Violine und Orchester (1798 und 1802), deren Charakter es übernimmt, und gehört zu den Stücken für mechanische Orgel, ein dekoratives und automatisches Instrument, das sich damals in den Wiener Salons großer Beliebtheit erfreute. Die zyklische Form findet sich auch hier, wenngleich vielleicht nur im Keim und in einem einzigen Satz, mit drei Themen, die zyklisch wiederholt und jedes Mal auf eine andere Weise behandelt werden. Im Geiste der Romanze für Violine und Orchester bietet uns dieses Stück die Gelegenheit, die Gambenklänge der Stahlhuth-Orgel zu hören. 

Verfolgt man die Beziehungen der oben genannten Komponisten, so gelangt man schließlich zu Franck: Anton Reicha, ein Freund Beethovens, war mit Haydn (u. a. Schüler von Salieri) verbunden und unterrichtete César Franck. Als Abkömmling einer Schule, die sich gerade erst von den klassischen Prinzipien emanzipiert hatte, ging Franck seinen eigenen Weg und komponierte 1890 seine Drei Choräle für Orgel.  

Im Zweiten Choral ist die zyklische Form äußerst klar und könnte sehr gut für alle wichtigen Inspirationsquellen des Komponisten stehen. Das Werk hat einen stark symphonischen Charakter, kann man doch die Hörner des Orchesters sehr konkret über dem von den Kontrabässen und Celli vorgetragenen Thema hören. Die Entwicklung des Stücks erinnert an Bachs Passacaglia für Orgel. In der Fuge könnte man die erste Melodie der Kantate 56 erahnen (ein Zufall?). Sogar die h-Moll Sonate von Franz Liszt, die 40 Jahre zuvor entstand, scheint man dort zu finden, ebenso wie die Verwendung des Konzepts des alten stylus fantasticus im Con Fantasia Teil, der sich an die Fuge anschließt. Alle diese Elemente zeugen von der Synthese, die César Franck aus den unterschiedlichsten Stilen zu schaffen wusste, und definieren die Francksche Sprache, während die zyklische Form für einen "kohärenten, [zwar strengen], aber gleichzeitig abwechslungsreichen" Diskurs sorgt. Mit diesen Worten beschreibt die Revue et Gazette musicale vom 22. April 1866 die Musik César Francks. Der Artikel berichtet von einem Konzert, das Franck am 13. April in Sainte Clotilde für ein ausgewähltes Publikum gab; im Publikum befand sich auch Franz Liszt, der, wie die Gazette berichtet, "Herrn Franck herzlich beglückwünschte". Einige Tage später äußerte Liszt in einem Brief an Franck den Wunsch, ihn „mit größtem Vergnügen" noch einmal zu hören. Die gegenseitige Bewunderung zwischen den beiden Komponisten ist bekannt, weshalb Liszt in diesem Programm seinen offensichtlichen und natürlichen Platz hat. Die Variationen über Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, über ein chromatisches Thema von Johann Sebastian Bach (Eingangschor der Kantate BWV 12 und Crucifixus aus der h-Moll Messe BWV 232), komponierte Liszt 1862 zunächst für Klavier und schrieb sie ein Jahr später für Orgel um. In Düdelingen wurde das Werk von Eduard Stahlhuth bei der Einweihung der Orgel im Jahr 1912 aufgeführt. Mit diesem Werk möchte ich das 110-jährige Bestehen des Instruments und das 20-jährige Jubiläum seiner Restaurierung feiern. Es handelt sich um eine große musikalische Freske, fast um eine Symphonische Dichtung, in der man Dantes Reise sehen kann, die Liszt so sehr am Herzen lag. Das chromatische Thema, ein Symbol für Tränen und Leid, wird in einem Crescendo ausgearbeitet, das in ein äußerst dramatisches Fortissimo mündet: den verzweifelten Schrei der Seele. Darauf folgt der bekannte Choral "Was Gott tut, das ist wohlgetan", der wieder Hoffnung und Zuversicht gibt. Alfred Cortot sagte: "[Dieser Choral] setzt im schmerzhaftesten Augenblick ein, als wolle er uns aus dem harten und schrecklichen Griff befreien und uns das Licht zeigen. [Es ist] ein protestantisches Thema, das auch von Bach in derselben Kantate verwendet wurde... Was für ein Gefühl des Trostes und der Verherrlichung dieses Thema doch nach dem verzweifelten Warten, dem Schrecken, dem Gefühl von Unabwendbarkeit und Bedrohung, von denen wir überwältigt waren, bringt!"  

Hier kommen wir zur Pièce Héroïque, dem letzten der Drei Werke für große Orgel (die beiden anderen sind die Fantaisie und das Cantabile), die für die Einweihungskonzerte der Cavaillé-Coll-Orgel im Trocadéro komponiert wurden. Das Werk besteht aus zwei kontrastreichen Themen, die sich in einer heroischen Erzählung zyklisch abwechseln. Der Mittelteil ist von Franck wundervoll orchestriert (man hört die Holzbläser des Orchesters) mit zwei kontrastierenden Klangfarben, Trompete und Flöte. Sie bewegen sich in einem Dialog von ergreifender Erhabenheit.  

Die Fantaisie in Des-Dur von Camille Saint-Saëns (1835 - 1921) schließt diese Aufnahme mit einer wunderbaren Zusammenfassung unserer Reise. Alles findet sich dort wieder: die zyklische Form, mit ihrer Wiederholung des Themas (des Alpha und Omega dieses Werkes), eine Andeutung von Bachs fugiertem Stil im zweiten Satz und eine absolut orchestrale Konzeption der Orgel, die es ermöglicht, die feinsten Nuancen von Stahlhuths Instrument zu erkunden.  

Mélanie Bonis, eine Schülerin César Francks, erzählt übrigens, dass ihr Meister einmal sagte: "Bach ist der älteste Musiker der Zukunft". Heute könnten wir das Gleiche über César Franck sagen. Francks Werk stellt freilich, auch dank der revolutionären Erfindungen von Aristide Cavaillé-Coll, einen Wendepunkt im Gebrauch der Orgel und in den Kompositionstechniken dar. Seine zu Beginn erwähnte Einzigartigkeit wird schließlich von seinem Schüler Louis Vierne mit folgenden Worten treffend zum Ausdruck gebracht: "Ich habe nie etwas gehört, das sich vom Standpunkt der rein musikalischen Erfindung her mit Francks Improvisation vergleichen lässt. [...] eine Polyphonie von unvergleichlichem Reichtum, in der Melodie, Harmonie und Architektur um Originalität und bewegende Einfälle wetteiferten, die von den Blitzen eines offensichtlichen Genies durchzogen waren".  

Odoo CMS - een grote afbeelding

NL

Afgestudeerd in orgel en klavecimbel in Italië, behaalde Alessandro Urbano in 2012 het masterdiploma Maestro al Cembalo aan de Muziekuniversiteit van Genève (Zwitserland), in de klas van Leonardo García Alarcón (Felicitaties van de jury en Speciale Prijs Groux-Extermann). In 2014 behaalde hij met onderscheiding het Master Concert in orgel in de klas van Alessio Corti en de Speciale Prijs Pierre Segond van de stad Genève.  

Momenteel is hij hoofdorganist van het orgel in Dudelange en tweede organist van de Temple Neuf in Metz.  

Als organist maakte hij opnames voor de Vaticaanse Radio en gaf hij talrijke recitals in Italië, Zwitserland, Frankrijk, Engeland, Duitsland en Roemenië (Sibiu, in samenwerking met het Luxemburgse Ministerie van Cultuur).  

In 2022 speelde hij in de Philharmonie in Luxemburg de tweede symfonie van Mahler met het London Symphony Orchestra en het London Symphony Choir, onder leiding van Sir Simon Rattle.  

Hij is dirigent van het ensemble voor oude muziek L'Armonia degli Affetti (Genève - Zwitserland).  

Met zijn ensemble won hij de wedstrijd voor jonge ensembles voor de residenties van 2014 in Ambronay (F). Sindsdien leidde hij zijn ensemble tijdens concerten in Zwitserland, Frankrijk en Italië. Hun eerste CD, "Tantalo", uitgegeven door het Spaanse label IBS Classical en uitgebracht in september 2021, ontving de prijs "Exceptionel" van het tijdschrift Scherzo en vier sterren van het tijdschrift Melómano in Spanje. Hij trad op in de Opera van Genève met het "Orchestre de la Suisse Romande" onder leiding van Hartmut Haenchen en in de Parijse Opera Bastille met koor en orkest van de Opera onder leiding van Philip Jourdan.  

Onlangs leidde hij het ensemble Cappella Mediterranea in een voorstelling die werd gecoproduceerd door het "Théâtre de Carouge" en het "Grand Théâtre de Genève".  

Hij doceert orgel en klavecimbel aan het Conservatorium van Sarreguemines (Frankrijk) en orgel aan het CRR Metz Métropole (Frankrijk).

DE

Alessandro Urbano studierte Orgel und Cembalo in Italien und erwarb 2012 den Master-Abschluss als Maestro al Cembalo an der Musikhochschule Genf (Schweiz) in der Klasse von Leonardo García Alarcón (Glückwunsch der Jury und Groux-Extermann-Sonderpreis). Im Jahr 2014 erhielt er mit Auszeichnung das Meisterkonzert für Orgel in der Klasse von Alessio Corti und den Sonderpreis Pierre Segond der Stadt Genf.  

Derzeit ist er Hauptorganist an der Orgel in Dudelange sowie zweiter Organist am Temple Neuf in Metz.  

Als Organist machte er Aufnahmen für Radio Vatikan und gab zahlreiche Konzerte in Italien, der Schweiz, Frankreich, England, Deutschland und Rumänien (Sibiu, in Zusammenarbeit mit dem luxemburgischen Kulturministerium).  

Im Jahr 2022 spielte er in der Philharmonie in Luxemburg die zweite Symphonie von Mahler mit dem London Symphony Orchestra und dem London Symphony Choir unter der Leitung von Sir Simon Rattle.  

Er ist Dirigent des Ensembles für Alte Musik L'Armonia degli Affetti (Genf - Schweiz).  

Mit seinem Ensemble gewann er den Wettbewerb für junge Ensembles für die Residenzen 2014 in Ambronay (F). Seitdem hat er sein Ensemble bei Konzerten in der Schweiz, Frankreich und Italien geleitet. Ihre erste CD "Tantalo", die im September 2021 beim spanischen Label IBS Classical erschienen ist, wurde von der Zeitschrift Scherzo mit dem Preis "Exceptionel" und von der Zeitschrift Melómano in Spanien mit vier Sternen ausgezeichnet. Er trat an der Genfer Oper mit dem "Orchestre de la Suisse Romande" unter der Leitung von Hartmut Haenchen und an der Pariser Oper Bastille mit Chor und Orchester der Oper unter der Leitung von Philip Jourdan auf.  

Kürzlich leitete er das Ensemble Cappella Mediterranea in einer vom "Théâtre de Carouge" und dem "Grand Théâtre de Genève" koproduzierten Aufführung.  

Er unterrichtet Orgel und Cembalo am Konservatorium von Sarreguemines (Frankreich) und Orgel am CRR Metz Métropole (Frankreich).