Dieterich Buxtehude - L'Oeuvre d'orgue

Dieterich Buxtehude - L'Oeuvre d'orgue

35,00 € 35.0 EUR

35,00 €

Voeg toe aan mandje


Dieterich Buxtehude - L'Oeuvre d'orgue

Bernard Foccroulle

Dieterich Buxtehude

Track name Track composer(s) Track artist(s) Orgel info
Praeludium, D Maj, BuxWV 139
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort, BuxWV 185
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Praeludium, G min, BuxWV 150
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn, BuxWV 201
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Praeludium, G min, BuxWV 148
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Jesus Christus, unser Heiland, BuxWV 198
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Nun lob, mein Seel, der Herren, BuxWV 215
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Praeludium, E min, BuxWV 143
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Ach Herr, mich armen Sünder, BuxWV 178
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Praeludium, F Maj, BuxWV 145
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Komm, heiliger Geist, Herre Gott, BuxWV 200
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Ich dank dir, lieber Herre, BuxWV 194
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Praeludium, D min, BuxWV 140
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Vater unser im Himmelreich, BuxWV 219
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Praeludium, G min, BuxWV 149
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Toccata, F Maj, BuxWV 156
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Denmark, Helsingør, Sct. Mariæ Kirke: Marcussen & Søn 1998 [IIIP 30]
Nimm von uns, Herrn du treuer Gott, BuxWV 207
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Denmark, Helsingør, Sct. Mariæ Kirke: Marcussen & Søn 1998 [IIIP 30]
Canzonetta, G Maj, BuxWV 171
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Denmark, Helsingør, Sct. Mariæ Kirke: Marcussen & Søn 1998 [IIIP 30]
Nun freut euch, lieben Christen gmein, BuxWV 210
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Denmark, Helsingør, Sct. Mariæ Kirke: Marcussen & Søn 1998 [IIIP 30]
Praeludium, G Maj, BuxWV 147
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Denmark, Helsingør, Sct. Mariæ Kirke: Marcussen & Søn 1998 [IIIP 30]
Wie schön leuchtet der Morgenstern, BuxWV 223
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Denmark, Helsingør, Sct. Mariæ Kirke: Marcussen & Søn 1998 [IIIP 30]
Nun bitten wir den Heiligen Geist, BuxWV 208
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Denmark, Helsingør, Sct. Mariæ Kirke: Marcussen & Søn 1998 [IIIP 30]
Canzonetta, G Maj, BuxWV 172
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Denmark, Helsingør, Sct. Mariæ Kirke: Marcussen & Søn 1998 [IIIP 30]
Ciacona, E min, BuxWV 160
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Denmark, Helsingør, Sct. Mariæ Kirke: Marcussen & Søn 1998 [IIIP 30]
Von Gott will ich nicht lassen, BuxWV 220
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Denmark, Helsingør, Sct. Mariæ Kirke: Marcussen & Søn 1998 [IIIP 30]
Von Gott will ich nicht lassen, BuxWV 221
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Denmark, Helsingør, Sct. Mariæ Kirke: Marcussen & Søn 1998 [IIIP 30]
Mensch, willt du leben seliglich, BuxWV 206
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Denmark, Helsingør, Sct. Mariæ Kirke: Marcussen & Søn 1998 [IIIP 30]
Praeludium, F# min, BuxWV 146
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Denmark, Helsingør, Sct. Mariæ Kirke: Marcussen & Søn 1998 [IIIP 30]
Praeludium, A min, BuxWV 153
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Duitsland, Norden, Sint Ludgerikirche: Arp Schnitger 1688 [IVP 46]
Canzona, D min, BuxWV 168
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Duitsland, Norden, Sint Ludgerikirche: Arp Schnitger 1688 [IVP 46]
Ich ruf zu dir, BuxWV 196
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Duitsland, Norden, Sint Ludgerikirche: Arp Schnitger 1688 [IVP 46]
Passacaglia, D min, BuxWV 161
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Duitsland, Norden, Sint Ludgerikirche: Arp Schnitger 1688 [IVP 46]
Komm, Heiliger Geist, Herre Gott, BuxWV 199
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Duitsland, Norden, Sint Ludgerikirche: Arp Schnitger 1688 [IVP 46]
Toccata, D min, BuxWV 155
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Duitsland, Norden, Sint Ludgerikirche: Arp Schnitger 1688 [IVP 46]
Gelobet seist du, Jesu Christ, BuxWV 188
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Duitsland, Norden, Sint Ludgerikirche: Arp Schnitger 1688 [IVP 46]
Durch Adams Fall ist ganz verderbt, BuxWV 183
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Duitsland, Norden, Sint Ludgerikirche: Arp Schnitger 1688 [IVP 46]
Magnificat 1° Toni, BuxWV 203
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Duitsland, Norden, Sint Ludgerikirche: Arp Schnitger 1688 [IVP 46]
Ein feste Burg, BuxWV 184
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Duitsland, Norden, Sint Ludgerikirche: Arp Schnitger 1688 [IVP 46]
Herr Jesu Christ, der einig Gottes Sohn, BuxWV 191
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Duitsland, Norden, Sint Ludgerikirche: Arp Schnitger 1688 [IVP 46]
Canzona, G Maj, BuxWV 170
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Duitsland, Norden, Sint Ludgerikirche: Arp Schnitger 1688 [IVP 46]
Es spricht der unweisen Mund wohl, BuxWV 187
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Duitsland, Norden, Sint Ludgerikirche: Arp Schnitger 1688 [IVP 46]
Praeludium, C Maj, BuxWV 137
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Duitsland, Norden, Sint Ludgerikirche: Arp Schnitger 1688 [IVP 46]
Praeludium in a (quarti toni), BuxWV 152
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Sweden, Stockholm, Deutsche Sankt-Gertrudis-Kirche (Tyska Kyrka), 'Düben-Orgel': Grönlunds Orgelbyggeri 2004 [IVP 36]
Canzona, C Maj, BuxWV 166
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Sweden, Stockholm, Deutsche Sankt-Gertrudis-Kirche (Tyska Kyrka), 'Düben-Orgel': Grönlunds Orgelbyggeri 2004 [IVP 36]
Herr Jesu Christ, der einig Gottes Sohn, BuxWV 192
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Sweden, Stockholm, Deutsche Sankt-Gertrudis-Kirche (Tyska Kyrka), 'Düben-Orgel': Grönlunds Orgelbyggeri 2004 [IVP 36]
Wär Gott nicht mit uns diese Zeit, BuxWV 222
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Sweden, Stockholm, Deutsche Sankt-Gertrudis-Kirche (Tyska Kyrka), 'Düben-Orgel': Grönlunds Orgelbyggeri 2004 [IVP 36]
Praeambulum, A min, BuxWV 158
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Sweden, Stockholm, Deutsche Sankt-Gertrudis-Kirche (Tyska Kyrka), 'Düben-Orgel': Grönlunds Orgelbyggeri 2004 [IVP 36]
Ach Gott und Herr, BuxWV 177
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Sweden, Stockholm, Deutsche Sankt-Gertrudis-Kirche (Tyska Kyrka), 'Düben-Orgel': Grönlunds Orgelbyggeri 2004 [IVP 36]
Magnificat 1° toni, BuxWV 204
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Sweden, Stockholm, Deutsche Sankt-Gertrudis-Kirche (Tyska Kyrka), 'Düben-Orgel': Grönlunds Orgelbyggeri 2004 [IVP 36]
Magnificat 9° toni, BuxWV 205
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Sweden, Stockholm, Deutsche Sankt-Gertrudis-Kirche (Tyska Kyrka), 'Düben-Orgel': Grönlunds Orgelbyggeri 2004 [IVP 36]
Es ist das Heil uns kommen her, BuxWV 186
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Sweden, Stockholm, Deutsche Sankt-Gertrudis-Kirche (Tyska Kyrka), 'Düben-Orgel': Grönlunds Orgelbyggeri 2004 [IVP 36]
Nun lob, mein Seel, den Herren, BuxWV 214
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Sweden, Stockholm, Deutsche Sankt-Gertrudis-Kirche (Tyska Kyrka), 'Düben-Orgel': Grönlunds Orgelbyggeri 2004 [IVP 36]
Praeludium, F Maj, BuxWV 144
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Sweden, Stockholm, Deutsche Sankt-Gertrudis-Kirche (Tyska Kyrka), 'Düben-Orgel': Grönlunds Orgelbyggeri 2004 [IVP 36]
Christ, unser Herr, zum Jordan kam, BuxWV 180
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Sweden, Stockholm, Deutsche Sankt-Gertrudis-Kirche (Tyska Kyrka), 'Düben-Orgel': Grönlunds Orgelbyggeri 2004 [IVP 36]
Lobt Gott, ihr Christen allzugleich, BuxWV 202
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Sweden, Stockholm, Deutsche Sankt-Gertrudis-Kirche (Tyska Kyrka), 'Düben-Orgel': Grönlunds Orgelbyggeri 2004 [IVP 36]
Praeludium, C Maj, BuxWV 138
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Sweden, Stockholm, Deutsche Sankt-Gertrudis-Kirche (Tyska Kyrka), 'Düben-Orgel': Grönlunds Orgelbyggeri 2004 [IVP 36]
Gott der Vater wohn uns bei, BuxWV 190
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Sweden, Stockholm, Deutsche Sankt-Gertrudis-Kirche (Tyska Kyrka), 'Düben-Orgel': Grönlunds Orgelbyggeri 2004 [IVP 36]
Nun bitten wir den heiligen Geist, BuxWV 209
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Sweden, Stockholm, Deutsche Sankt-Gertrudis-Kirche (Tyska Kyrka), 'Düben-Orgel': Grönlunds Orgelbyggeri 2004 [IVP 36]
Te Deum laudamus, BuxWV 218
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Sweden, Stockholm, Deutsche Sankt-Gertrudis-Kirche (Tyska Kyrka), 'Düben-Orgel': Grönlunds Orgelbyggeri 2004 [IVP 36]
Toccata, F Maj, BuxWV 157
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Belgium, Hoogstraten, Sint Katharinakerk, koororgel: Thomas Manufacture d'Orgues 2005 [IIP 18 (15)]
Nun komm, der Heiden Heiland, BuxWV 211
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Belgium, Hoogstraten, Sint Katharinakerk, koororgel: Thomas Manufacture d'Orgues 2005 [IIP 18 (15)]
Puer natus in Bethlehem, BuxWV 217
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Belgium, Hoogstraten, Sint Katharinakerk, koororgel: Thomas Manufacture d'Orgues 2005 [IIP 18 (15)]
In dulci jubilo, BuxWV 197
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Belgium, Hoogstraten, Sint Katharinakerk, koororgel: Thomas Manufacture d'Orgues 2005 [IIP 18 (15)]
Gelobet seist du, Jesu Christ, BuxWV 189
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Belgium, Hoogstraten, Sint Katharinakerk, koororgel: Thomas Manufacture d'Orgues 2005 [IIP 18 (15)]
Der Tag, der ist so freudenreich, BuxWV 182
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Belgium, Hoogstraten, Sint Katharinakerk, koororgel: Thomas Manufacture d'Orgues 2005 [IIP 18 (15)]
Fuge, Bb Maj, BuxWV 176
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Belgium, Hoogstraten, Sint Katharinakerk, koororgel: Thomas Manufacture d'Orgues 2005 [IIP 18 (15)]
Ciacona, C min, BuxWV 159
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Belgium, Hoogstraten, Sint Katharinakerk, koororgel: Thomas Manufacture d'Orgues 2005 [IIP 18 (15)]
Danket dem Herren, BuxWV 181
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Belgium, Hoogstraten, Sint Katharinakerk, koororgel: Thomas Manufacture d'Orgues 2005 [IIP 18 (15)]
Praeludium, A Maj, BuxWV 151
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Belgium, Hoogstraten, Sint Katharinakerk, koororgel: Thomas Manufacture d'Orgues 2005 [IIP 18 (15)]
Herr Jesu Christ, ich weiss gar wohl, BuxWV 193
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Belgium, Hoogstraten, Sint Katharinakerk, koororgel: Thomas Manufacture d'Orgues 2005 [IIP 18 (15)]
Wir danken dir, Herr Jesu Christ, BuxWV 224
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Belgium, Hoogstraten, Sint Katharinakerk, koororgel: Thomas Manufacture d'Orgues 2005 [IIP 18 (15)]
Praeludium, E Maj, BuxWV 141
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Belgium, Hoogstraten, Sint Katharinakerk, koororgel: Thomas Manufacture d'Orgues 2005 [IIP 18 (15)]
Nun lob, mein Seel, den Herren, BuxWV 212
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Belgium, Hoogstraten, Sint Katharinakerk, koororgel: Thomas Manufacture d'Orgues 2005 [IIP 18 (15)]
Nun lob, mein Seel, den Herren, BuxWV 213
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Belgium, Hoogstraten, Sint Katharinakerk, koororgel: Thomas Manufacture d'Orgues 2005 [IIP 18 (15)]
Praeludium, E min, BuxWV 142
Dieterich Buxtehude Bernard Foccroulle Belgium, Hoogstraten, Sint Katharinakerk, koororgel: Thomas Manufacture d'Orgues 2005 [IIP 18 (15)]
Mit Fried und Freud ich fahr dahin, BuxWV 76 / Mit Fried und Freud ich fahr dahin
Dieterich Buxtehude Dirk Snellings, Bernarda Fink, Bernard Foccroulle Belgium, Hoogstraten, Sint Katharinakerk, koororgel: Thomas Manufacture d'Orgues 2005 [IIP 18 (15)]
Mit Fried und Freud ich fahr dahin, BuxWV 76 / Klag-Lied "Muss der Tod denn auch entbinden"
Dieterich Buxtehude Bernarda Fink, Bernard Foccroulle Belgium, Hoogstraten, Sint Katharinakerk, koororgel: Thomas Manufacture d'Orgues 2005 [IIP 18 (15)]