Bach: Complete Organ Works (16 CDs)

Bach: Complete Organ Works (16 CDs)

55,00 € 55.0 EUR

55,00 €

Voeg toe aan mandje


Bach: Complete Organ Works (16 CDs)

Bernard Foccroulle

Track name Track composer(s) Track artist(s) Orgel info
Praeludium & Fuge, D Maj, BWV 532
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Hamburg, Hauptkirche Sankt Jacobi: Arp Schnitger 1693 [IVP 60]
Neumeister Chorales / Du Friedfurst, Herr Jesu Christ, BWV 1102
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Hamburg, Hauptkirche Sankt Jacobi: Arp Schnitger 1693 [IVP 60]
Neumeister Chorales / Ach Herr, mich armen Sünder, BWV 742
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Hamburg, Hauptkirche Sankt Jacobi: Arp Schnitger 1693 [IVP 60]
Neumeister Chorales / Ach Gott und Herr, BWV 714
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Hamburg, Hauptkirche Sankt Jacobi: Arp Schnitger 1693 [IVP 60]
Neumeister Chorales / Vater unser im Himmelreich, BWV 737
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Hamburg, Hauptkirche Sankt Jacobi: Arp Schnitger 1693 [IVP 60]
In dulci jubilo, BWV 751
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Hamburg, Hauptkirche Sankt Jacobi: Arp Schnitger 1693 [IVP 60]
Praeludium & Fuge, C Maj, BWV 531
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Hamburg, Hauptkirche Sankt Jacobi: Arp Schnitger 1693 [IVP 60]
Gott durch deine Güte, BWV 724
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Hamburg, Hauptkirche Sankt Jacobi: Arp Schnitger 1693 [IVP 60]
Allein Gott in der Höh sei Ehr, BWV 715
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Hamburg, Hauptkirche Sankt Jacobi: Arp Schnitger 1693 [IVP 60]
Choralbearbeitungen in der Kirnbergerschen Sammlung / Allein Gott in der Höh' sei Ehr', BWV 711
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Hamburg, Hauptkirche Sankt Jacobi: Arp Schnitger 1693 [IVP 60]
Fantasia, C Maj, BWV 570
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Hamburg, Hauptkirche Sankt Jacobi: Arp Schnitger 1693 [IVP 60]
Choralbearbeitungen in der Kirnbergerschen Sammlung / Durch Adams Fall ist ganz verderbt, BWV 705
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Hamburg, Hauptkirche Sankt Jacobi: Arp Schnitger 1693 [IVP 60]
Praeludium & Fuge, D min, BWV 549a
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Hamburg, Hauptkirche Sankt Jacobi: Arp Schnitger 1693 [IVP 60]
Wie schön leuchtet uns der Morgenstern, BWV 739
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Hamburg, Hauptkirche Sankt Jacobi: Arp Schnitger 1693 [IVP 60]
Gelobet seist du, Jesu Christ, BWV 722
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Hamburg, Hauptkirche Sankt Jacobi: Arp Schnitger 1693 [IVP 60]
Gelobet seist du, Jesu Christ, BWV 723
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Hamburg, Hauptkirche Sankt Jacobi: Arp Schnitger 1693 [IVP 60]
Valet will ich dir geben, BWV 735a
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Hamburg, Hauptkirche Sankt Jacobi: Arp Schnitger 1693 [IVP 60]
Pedal-Exercitum, BWV 598
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Hamburg, Hauptkirche Sankt Jacobi: Arp Schnitger 1693 [IVP 60]
Praeludium & Fuge, G min, BWV 535
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Hamburg, Hauptkirche Sankt Jacobi: Arp Schnitger 1693 [IVP 60]
Herr Gott dich loben wir, BWV 725
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Hamburg, Hauptkirche Sankt Jacobi: Arp Schnitger 1693 [IVP 60]
Neumeister Chorales / Der Tag, der ist so freudenreich, BWV 719
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle DEU Bettenhausen, Kirche Zum Heiligen Kreuz: Johann Ernst Döring 1747/Hoffmann Orgelbau 1994 [II P 17]
Neumeister Chorales / Wir Christenleut, BWV 1090
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle DEU Bettenhausen, Kirche Zum Heiligen Kreuz: Johann Ernst Döring 1747/Hoffmann Orgelbau 1994 [II P 17]
Neumeister Chorales / Das alte Jahr vergangen ist, BWV 1091
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle DEU Bettenhausen, Kirche Zum Heiligen Kreuz: Johann Ernst Döring 1747/Hoffmann Orgelbau 1994 [II P 17]
Neumeister Chorales / Herr Gott, nun schleuss den Himmel auf, BWV 1092
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle DEU Bettenhausen, Kirche Zum Heiligen Kreuz: Johann Ernst Döring 1747/Hoffmann Orgelbau 1994 [II P 17]
Neumeister Chorales / Wir Christenleut, BWV 1090
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle DEU Bettenhausen, Kirche Zum Heiligen Kreuz: Johann Ernst Döring 1747/Hoffmann Orgelbau 1994 [II P 17]
Neumeister Chorales / O Jesu, wie ist dein Gestalt, BWV 1094
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle DEU Bettenhausen, Kirche Zum Heiligen Kreuz: Johann Ernst Döring 1747/Hoffmann Orgelbau 1994 [II P 17]
Neumeister Chorales / O Lamm Gottes unschuldig, BWV 1095
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle DEU Bettenhausen, Kirche Zum Heiligen Kreuz: Johann Ernst Döring 1747/Hoffmann Orgelbau 1994 [II P 17]
Neumeister Chorales / Christe, der du bist Tag und Licht, BWV 1096
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle DEU Bettenhausen, Kirche Zum Heiligen Kreuz: Johann Ernst Döring 1747/Hoffmann Orgelbau 1994 [II P 17]
Neumeister Chorales / Ehre sei dir, Christe, der du leidest Not, BWV 1097
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle DEU Bettenhausen, Kirche Zum Heiligen Kreuz: Johann Ernst Döring 1747/Hoffmann Orgelbau 1994 [II P 17]
Neumeister Chorales / Wir glauben all einen Gott, BWV 1098
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle DEU Bettenhausen, Kirche Zum Heiligen Kreuz: Johann Ernst Döring 1747/Hoffmann Orgelbau 1994 [II P 17]
Neumeister Chorales / Aus tiefer Not, BWV 1099
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle DEU Bettenhausen, Kirche Zum Heiligen Kreuz: Johann Ernst Döring 1747/Hoffmann Orgelbau 1994 [II P 17]
Neumeister Chorales / Allein zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 1100
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle DEU Bettenhausen, Kirche Zum Heiligen Kreuz: Johann Ernst Döring 1747/Hoffmann Orgelbau 1994 [II P 17]
Neumeister Chorales / Durch Adams Fall ist ganz verderbt, BWV 1101
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle DEU Bettenhausen, Kirche Zum Heiligen Kreuz: Johann Ernst Döring 1747/Hoffmann Orgelbau 1994 [II P 17]
Neumeister Chorales / Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort, BWV 1103
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle DEU Bettenhausen, Kirche Zum Heiligen Kreuz: Johann Ernst Döring 1747/Hoffmann Orgelbau 1994 [II P 17]
Neumeister Chorales / Wenn dich Unglück tut greifen an, BWV 1104
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle DEU Bettenhausen, Kirche Zum Heiligen Kreuz: Johann Ernst Döring 1747/Hoffmann Orgelbau 1994 [II P 17]
Neumeister Chorales / Jesu, meine Freude, BWV 1105
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle DEU Bettenhausen, Kirche Zum Heiligen Kreuz: Johann Ernst Döring 1747/Hoffmann Orgelbau 1994 [II P 17]
Neumeister Chorales / Gott ist mein Heil, mein Hilf und Trost, BWV 1106
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle DEU Bettenhausen, Kirche Zum Heiligen Kreuz: Johann Ernst Döring 1747/Hoffmann Orgelbau 1994 [II P 17]
Neumeister Chorales / Jesu, meines Lebens Leben, BWV 1107
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle DEU Bettenhausen, Kirche Zum Heiligen Kreuz: Johann Ernst Döring 1747/Hoffmann Orgelbau 1994 [II P 17]
Neumeister Chorales / Als Christus in der Nacht, BWV 1108
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle DEU Bettenhausen, Kirche Zum Heiligen Kreuz: Johann Ernst Döring 1747/Hoffmann Orgelbau 1994 [II P 17]
Neumeister Chorales / Ach Gott, tu dich erbarmen, BWV 1109
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle DEU Bettenhausen, Kirche Zum Heiligen Kreuz: Johann Ernst Döring 1747/Hoffmann Orgelbau 1994 [II P 17]
Neumeister Chorales / O Herre Gott, dein gottlich Wort, BWV 1110
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle DEU Bettenhausen, Kirche Zum Heiligen Kreuz: Johann Ernst Döring 1747/Hoffmann Orgelbau 1994 [II P 17]
Neumeister Chorales / Nun lasst uns den Leib begraben, BWV 1111
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle DEU Bettenhausen, Kirche Zum Heiligen Kreuz: Johann Ernst Döring 1747/Hoffmann Orgelbau 1994 [II P 17]
Neumeister Chorales / Christus, der ist mein Leben, BWV 1112
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle DEU Bettenhausen, Kirche Zum Heiligen Kreuz: Johann Ernst Döring 1747/Hoffmann Orgelbau 1994 [II P 17]
Neumeister Chorales / Ich hab mein Sach Gott heimgestellt, BWV 1113
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle DEU Bettenhausen, Kirche Zum Heiligen Kreuz: Johann Ernst Döring 1747/Hoffmann Orgelbau 1994 [II P 17]
Neumeister Chorales / Herr Jesu Christ, du höchstes Gut, BWV 1114
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle DEU Bettenhausen, Kirche Zum Heiligen Kreuz: Johann Ernst Döring 1747/Hoffmann Orgelbau 1994 [II P 17]
Neumeister Chorales / Herzlich lieb hab ich dich, o Herr, BWV 1115
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle DEU Bettenhausen, Kirche Zum Heiligen Kreuz: Johann Ernst Döring 1747/Hoffmann Orgelbau 1994 [II P 17]
Neumeister Chorales / Was Gott tut, das ist wohlgetan, BWV 1116
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle DEU Bettenhausen, Kirche Zum Heiligen Kreuz: Johann Ernst Döring 1747/Hoffmann Orgelbau 1994 [II P 17]
Neumeister Chorales / Alle Menschen müssen sterben, BWV 1117
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle DEU Bettenhausen, Kirche Zum Heiligen Kreuz: Johann Ernst Döring 1747/Hoffmann Orgelbau 1994 [II P 17]
Neumeister Chorales / Machs mit mir, Gott, nach deiner Güt, BWV 957
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle DEU Bettenhausen, Kirche Zum Heiligen Kreuz: Johann Ernst Döring 1747/Hoffmann Orgelbau 1994 [II P 17]
Neumeister Chorales / Werde munter, mein Gemüte, BWV 1118
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle DEU Bettenhausen, Kirche Zum Heiligen Kreuz: Johann Ernst Döring 1747/Hoffmann Orgelbau 1994 [II P 17]
Neumeister Chorales / Wie nach einer Wasserquelle, BWV 1119
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle DEU Bettenhausen, Kirche Zum Heiligen Kreuz: Johann Ernst Döring 1747/Hoffmann Orgelbau 1994 [II P 17]
Neumeister Chorales / Christ, der du bist der helle Tag, BWV 1120
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle DEU Bettenhausen, Kirche Zum Heiligen Kreuz: Johann Ernst Döring 1747/Hoffmann Orgelbau 1994 [II P 17]
Fantasia & Fuge, A min, BWV 561
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Germany, Zella-Mehlis, Sankt Blasiikirche: Rommel, Johann Caspar 1778 [IIP 25]
Ach was ist doch unser Leben, BWV 743
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Germany, Zella-Mehlis, Sankt Blasiikirche: Rommel, Johann Caspar 1778 [IIP 25]
Rudorff-Sammlung / Es spricht der unweisen Mund, ohne BWV
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Germany, Zella-Mehlis, Sankt Blasiikirche: Rommel, Johann Caspar 1778 [IIP 25]
Rudorff-Sammlung / Herr Jesu Christ wahr Mensch und Gott I, ohne BWV
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Germany, Zella-Mehlis, Sankt Blasiikirche: Rommel, Johann Caspar 1778 [IIP 25]
Rudorff-Sammlung / Herr Jesu Christ wahr Mensch und Gott II, ohne BWV
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Germany, Zella-Mehlis, Sankt Blasiikirche: Rommel, Johann Caspar 1778 [IIP 25]
Rudorff-Sammlung / Der Tag, der ist so freudenreich, ohne BWV
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Germany, Zella-Mehlis, Sankt Blasiikirche: Rommel, Johann Caspar 1778 [IIP 25]
Ach was soll ich Sünder machen, ohne BWV
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Germany, Zella-Mehlis, Sankt Blasiikirche: Rommel, Johann Caspar 1778 [IIP 25]
Fantasia, G Maj, BWV 571
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Germany, Zella-Mehlis, Sankt Blasiikirche: Rommel, Johann Caspar 1778 [IIP 25]
O Vater, allmächtiger Gott, BWV 758
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Germany, Zella-Mehlis, Sankt Blasiikirche: Rommel, Johann Caspar 1778 [IIP 25]
Praeludium & Fuge, A min, BWV 569 + 947
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Germany, Zella-Mehlis, Sankt Blasiikirche: Rommel, Johann Caspar 1778 [IIP 25]
Ach was soll ich Sünder machen, BWV 770
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Germany, Zella-Mehlis, Sankt Blasiikirche: Rommel, Johann Caspar 1778 [IIP 25]
Praeludium & Fuge, E Maj, BWV 566
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Germany, Zella-Mehlis, Sankt Blasiikirche: Rommel, Johann Caspar 1778 [IIP 25]
Wo Gott der Herr nicht bei uns hält, BWV 1128
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Meine Seele erhebet den Herren, BWV 733
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Pfaffroda, Evangelische Kirche Sankt Georg: Gottfried Silbermann 1715 [IP 13]
Choralbearbeitungen in der Kirnbergerschen Sammlung / Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 699
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Pfaffroda, Evangelische Kirche Sankt Georg: Gottfried Silbermann 1715 [IP 13]
Choralbearbeitungen in der Kirnbergerschen Sammlung / Gelobet seist du, Jesu Christ, BWV 697
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Pfaffroda, Evangelische Kirche Sankt Georg: Gottfried Silbermann 1715 [IP 13]
Choralbearbeitungen in der Kirnbergerschen Sammlung / Herr Christ, der ein'ge Gottes Sohn, BWV 698
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Pfaffroda, Evangelische Kirche Sankt Georg: Gottfried Silbermann 1715 [IP 13]
Choralbearbeitungen in der Kirnbergerschen Sammlung / Gottes Sohn ist kommen, BWV 703
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Pfaffroda, Evangelische Kirche Sankt Georg: Gottfried Silbermann 1715 [IP 13]
Choralbearbeitungen in der Kirnbergerschen Sammlung / Christum wir sollen loben schon, BWV 696
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Pfaffroda, Evangelische Kirche Sankt Georg: Gottfried Silbermann 1715 [IP 13]
Choralbearbeitungen in der Kirnbergerschen Sammlung / Lob sei dem allmächtigen Gott, BWV 704
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Pfaffroda, Evangelische Kirche Sankt Georg: Gottfried Silbermann 1715 [IP 13]
Choralbearbeitungen in der Kirnbergerschen Sammlung / Vom Himmel hoch, da komm ich her, BWV 701
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Pfaffroda, Evangelische Kirche Sankt Georg: Gottfried Silbermann 1715 [IP 13]
Choralbearbeitungen in der Kirnbergerschen Sammlung / Vom Himmel hoch, da komm ich her, BWV 700
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Pfaffroda, Evangelische Kirche Sankt Georg: Gottfried Silbermann 1715 [IP 13]
Allein Gott in der Höh sei Ehr, BWV 716
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Pfaffroda, Evangelische Kirche Sankt Georg: Gottfried Silbermann 1715 [IP 13]
Herr Jesu Christ, dich zu uns wend, BWV 726
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Pfaffroda, Evangelische Kirche Sankt Georg: Gottfried Silbermann 1715 [IP 13]
Fuge, C Maj, BWV 946
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Pfaffroda, Evangelische Kirche Sankt Georg: Gottfried Silbermann 1715 [IP 13]
Fuge, E min, BWV 945
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Pfaffroda, Evangelische Kirche Sankt Georg: Gottfried Silbermann 1715 [IP 13]
Auf meinen lieben Gott, BWV 744
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Pfaffroda, Evangelische Kirche Sankt Georg: Gottfried Silbermann 1715 [IP 13]
Auf meinen lieben Gott, ohne BWV
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Pfaffroda, Evangelische Kirche Sankt Georg: Gottfried Silbermann 1715 [IP 13]
Fantasia super "Christ lag in Todesbanden", BWV 695a
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Pfaffroda, Evangelische Kirche Sankt Georg: Gottfried Silbermann 1715 [IP 13]
Wir glauben all an einen Gott, BWV 765
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Pfaffroda, Evangelische Kirche Sankt Georg: Gottfried Silbermann 1715 [IP 13]
Fantasia, G min, BWV 917
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Pfaffroda, Evangelische Kirche Sankt Georg: Gottfried Silbermann 1715 [IP 13]
Fuge, E min, BWV 956
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Pfaffroda, Evangelische Kirche Sankt Georg: Gottfried Silbermann 1715 [IP 13]
Praeludium, C Maj, BWV 943
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Pfaffroda, Evangelische Kirche Sankt Georg: Gottfried Silbermann 1715 [IP 13]
Fuge, C Maj, BWV 953
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Pfaffroda, Evangelische Kirche Sankt Georg: Gottfried Silbermann 1715 [IP 13]
Praeludium & Fughetta, D min, BWV 899
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Pfaffroda, Evangelische Kirche Sankt Georg: Gottfried Silbermann 1715 [IP 13]
Praeludium & Fughetta, F Maj, BWV 901
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Pfaffroda, Evangelische Kirche Sankt Georg: Gottfried Silbermann 1715 [IP 13]
Praeludium & Fughetta, G Maj, BWV 902
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Pfaffroda, Evangelische Kirche Sankt Georg: Gottfried Silbermann 1715 [IP 13]
Fantasia & Fuge, A min, BWV 904
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Pfaffroda, Evangelische Kirche Sankt Georg: Gottfried Silbermann 1715 [IP 13]
Christ, der du bist der helle Tag, BWV 766
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Freiberg, Petrikirche: Gottfried Silbermann 1735 [IIP 32]
Praeludium & Fuge, E min, BWV 533
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Freiberg, Petrikirche: Gottfried Silbermann 1735 [IIP 32]
Fantasia con imitazione, B min, BWV 563
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Freiberg, Petrikirche: Gottfried Silbermann 1735 [IIP 32]
Valet will ich dir geben, BWV 736
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Freiberg, Petrikirche: Gottfried Silbermann 1735 [IIP 32]
In dulci jubilo, BWV 729
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Freiberg, Petrikirche: Gottfried Silbermann 1735 [IIP 32]
Choralbearbeitungen in der Kirnbergerschen Sammlung / Das Jesulein soll doch mein Trost, BWV 702
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Freiberg, Petrikirche: Gottfried Silbermann 1735 [IIP 32]
Vom Himmel hoch da komm ich her, BWV 738
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Freiberg, Petrikirche: Gottfried Silbermann 1735 [IIP 32]
Fuge, C min, BWV 574
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Belgium, Dinant, Abbaye Prémontrée Notre-Dame-de-Leffe: Thomas, André 1996 [IIP 25]
Lobt Gott, ihr Christen allzugleich, BWV 732
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Belgium, Dinant, Abbaye Prémontrée Notre-Dame-de-Leffe: Thomas, André 1996 [IIP 25]
Choralbearbeitungen in der Kirnbergerschen Sammlung / In dich hab ich gehoffet, Herr, BWV 712
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Belgium, Dinant, Abbaye Prémontrée Notre-Dame-de-Leffe: Thomas, André 1996 [IIP 25]
Fuge, C min, BWV 575
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Belgium, Dinant, Abbaye Prémontrée Notre-Dame-de-Leffe: Thomas, André 1996 [IIP 25]
O Gott, du frommer Gott, BWV 767
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Belgium, Dinant, Abbaye Prémontrée Notre-Dame-de-Leffe: Thomas, André 1996 [IIP 25]
Fuge, G Maj, BWV 577
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Belgium, Dinant, Abbaye Prémontrée Notre-Dame-de-Leffe: Thomas, André 1996 [IIP 25]
Wir glauben all an einen Gott, BWV 740
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Belgium, Dinant, Abbaye Prémontrée Notre-Dame-de-Leffe: Thomas, André 1996 [IIP 25]
Aus der Tiefe rufe ich, BWV 745
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Belgium, Dinant, Abbaye Prémontrée Notre-Dame-de-Leffe: Thomas, André 1996 [IIP 25]
Herr Christ der einig Gottes Sohn, Anh. 55
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Belgium, Dinant, Abbaye Prémontrée Notre-Dame-de-Leffe: Thomas, André 1996 [IIP 25]
Christus, der uns selig macht, BWV 747
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Belgium, Dinant, Abbaye Prémontrée Notre-Dame-de-Leffe: Thomas, André 1996 [IIP 25]
Vater unser im Himmelreich, BWV 762
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Belgium, Dinant, Abbaye Prémontrée Notre-Dame-de-Leffe: Thomas, André 1996 [IIP 25]
Trio, D min, BWV 583
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Belgium, Dinant, Abbaye Prémontrée Notre-Dame-de-Leffe: Thomas, André 1996 [IIP 25]
Kleine harmonisches Labyrinth, BWV 591
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Belgium, Dinant, Abbaye Prémontrée Notre-Dame-de-Leffe: Thomas, André 1996 [IIP 25]
Fantasia, G Maj, BWV 572
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Germany, Ottobeuren, Basilica der Benediktinerabtei, Dreifaltigkeitsorgel: Riepp, Karl-Joseph 1766 [IVP 52]
Fuge, B min, BWV 579
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Germany, Ottobeuren, Basilica der Benediktinerabtei, Dreifaltigkeitsorgel: Riepp, Karl-Joseph 1766 [IVP 52]
Fantasia & Fuge, C min, BWV 537
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Germany, Ottobeuren, Basilica der Benediktinerabtei, Dreifaltigkeitsorgel: Riepp, Karl-Joseph 1766 [IVP 52]
Concerto, C Maj, BWV 595
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Germany, Ottobeuren, Basilica der Benediktinerabtei, Dreifaltigkeitsorgel: Riepp, Karl-Joseph 1766 [IVP 52]
Pastorale, F Maj, BWV 590 / [prima pars]
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Germany, Ottobeuren, Basilica der Benediktinerabtei, Dreifaltigkeitsorgel: Riepp, Karl-Joseph 1766 [IVP 52]
Pastorale, F Maj, BWV 590 / [secunda pars]
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Germany, Ottobeuren, Basilica der Benediktinerabtei, Dreifaltigkeitsorgel: Riepp, Karl-Joseph 1766 [IVP 52]
Pastorale, F Maj, BWV 590 / [tertia pars]
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Germany, Ottobeuren, Basilica der Benediktinerabtei, Dreifaltigkeitsorgel: Riepp, Karl-Joseph 1766 [IVP 52]
Pastorale, F Maj, BWV 590 / [quarta pars]
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Germany, Ottobeuren, Basilica der Benediktinerabtei, Dreifaltigkeitsorgel: Riepp, Karl-Joseph 1766 [IVP 52]
Fantasia & Fuge, C min, BWV 562
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Germany, Ottobeuren, Basilica der Benediktinerabtei, Dreifaltigkeitsorgel: Riepp, Karl-Joseph 1766 [IVP 52]
Allabreve, D Maj, BWV 589
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Germany, Ottobeuren, Basilica der Benediktinerabtei, Dreifaltigkeitsorgel: Riepp, Karl-Joseph 1766 [IVP 52]
Sei gegrüsset, Jesu gütig, BWV 768
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Germany, Ottobeuren, Basilica der Benediktinerabtei, Dreifaltigkeitsorgel: Riepp, Karl-Joseph 1766 [IVP 52]
Orgelbüchlein / Nun komm' der Heiden Heiland, BWV 599
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / Gottes Sohn ist kommen, BWV 600
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / Herr Christ, der ein'ge Gottes-Sohn, BWV 601
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / Lob sei dem allmachtigen Gott, BWV 602
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / Puer natus in Bethlehem, BWV 603
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / Gelobet seist du, Jesu Christ, BWV 604
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / Der Tag, der ist so freudenreich, BWV 605
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / Vom Himmel hoch, da komm' ich her, BWV 606
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / Vom Himmel kam der Engel Schar, BWV 607
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / In dulci jubilo, BWV 608
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich, BWV 609
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / Jesu, meine Freude, BWV 610
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / Christum wir sollen loben schon, BWV 611
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / Wir Christenleut', BWV 612
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / Helft mir Gottes Gute preisen, BWV 613
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / Das alte Jahr vergangen ist, BWV 614
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / In dir ist Freude, BWV 615
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / Mit Fried' und Freud' ich fahr' dahin, BWV 616
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / Herr Gott, nun schleuss den Himmel auf, BWV 617
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / O Lamm Gottes, unschuldig, BWV 618
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / Christe, du Lamm Gottes, BWV 619
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / Christus, der uns selig macht, BWV 620
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / Da Jesus an dem Kreuze stund', BWV 621
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / O Mensch, bewein' dein' Sünde gross, BWV 622
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / Wir danken, dir, Herr Jesu Christ, BWV 623
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / Hilf Gott, dass mir's gelinge, BWV 624
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / Christ lag in Todesbanden, BWV 625
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / Jesus Christus, unser Heiland, BWV 626
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / Christ ist erstanden, BWV 627 / Versus 1
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / Christ ist erstanden, BWV 627 / Versus 2
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / Christ ist erstanden, BWV 627 / Versus 3
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / Erstanden ist der heil'ge Christ, BWV 628
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / Erscheinen ist der herrliche Tag, BWV 629
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / Heut' triumphieret Gottes Sohn, BWV 630
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist, BWV 631
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / Herr Jesu Christ, dich zu uns wend, BWV 632
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / Liebster Jesu, wir sind hier, BWV 633
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / Dies sind die heil'gen zehn Gebot', BWV 635
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / Vater unser im Himmelreich, BWV 636
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / Durch Adam's Fall ist ganz verderbt, BWV 637
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / Es ist das Heil uns kommen her, BWV 638
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 639
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / In dich hab' ich gehoffet, Herr, BWV 640
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / Wenn wir in höchsten Nöten sein, BWV 641
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / Wer nur den lieben Gott lässt walten, BWV 642
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / Alle Menschen müssen sterben, BWV 643
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Orgelbüchlein / Ach wie nichtig, ach wie flüchtig, BWV 644
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Toccata, Adagio & Fuge, C Maj, BWV 564
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Norden, Sint Ludgerikirche: Arp Schnitger 1688 [IVP 46]
Choralbearbeitungen in der Kirnbergerschen Sammlung / Wo soll ich fliehen hin, BWV 694
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Norden, Sint Ludgerikirche: Arp Schnitger 1688 [IVP 46]
Ein feste Burg ist unser Gott, BWV 720
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Norden, Sint Ludgerikirche: Arp Schnitger 1688 [IVP 46]
Praeludium & Fuge, A min, BWV 551
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Norden, Sint Ludgerikirche: Arp Schnitger 1688 [IVP 46]
Choralbearbeitungen in der Kirnbergerschen Sammlung / Wer nur den lieben Gott lässt walten, BWV 690
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Norden, Sint Ludgerikirche: Arp Schnitger 1688 [IVP 46]
Nun freuet euch, lieben Christen g’mein, BWV 734
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Norden, Sint Ludgerikirche: Arp Schnitger 1688 [IVP 46]
Praeludium & Fuge, C Maj, BWV 545
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Norden, Sint Ludgerikirche: Arp Schnitger 1688 [IVP 46]
Choralbearbeitungen in der Kirnbergerschen Sammlung / Wir Christenleut hab'n jetzund Freud, BWV 710
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Norden, Sint Ludgerikirche: Arp Schnitger 1688 [IVP 46]
Choralbearbeitungen in der Kirnbergerschen Sammlung / Herr Jesu Christ, dich zu uns wend, BWV 709
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Norden, Sint Ludgerikirche: Arp Schnitger 1688 [IVP 46]
Praeludium & Fuge, G Maj, BWV 541
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Norden, Sint Ludgerikirche: Arp Schnitger 1688 [IVP 46]
An Wasserflüssen Babylon, BWV 653b
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Norden, Sint Ludgerikirche: Arp Schnitger 1688 [IVP 46]
Toccata & Fuge, D min, BWV 538
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Norden, Sint Ludgerikirche: Arp Schnitger 1688 [IVP 46]
Praeludium & Fuge, A min, BWV 543
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Allein Gott in der Höh sei Ehr, BWV 717
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Praeludium & Fuge, G Maj, BWV 550
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Choralbearbeitungen in der Kirnbergerschen Sammlung / Fantasia super "Jesu meine Freude", BWV 713
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Praeludium & Fuge, A Maj, BWV 536
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Canzona, D min, BWV 588
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Praeludium & Fuge, F min, BWV 534
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Fuge, G min, BWV 578
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Toccata & Fuge, F Maj, BWV 540
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Switzerland, Muri, Klosterkirche Sankt Martin: Schott, Thomas 1630 [IIP 34]
Concerto, A min, BWV 593 / 1 [Allegro]
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle DEU Stade, St.Wilhadi: Erasmus Bielfeldt 1736/Jürgen Ahrend 1990 [III P 40]
Concerto, A min, BWV 593 / 2 Adagio
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle DEU Stade, St.Wilhadi: Erasmus Bielfeldt 1736/Jürgen Ahrend 1990 [III P 40]
Concerto, A min, BWV 593 / 3 Allegro
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle DEU Stade, St.Wilhadi: Erasmus Bielfeldt 1736/Jürgen Ahrend 1990 [III P 40]
Concerto, C Maj, BWV 594 / 1 [Allegro]
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle DEU Stade, St.Wilhadi: Erasmus Bielfeldt 1736/Jürgen Ahrend 1990 [III P 40]
Concerto, C Maj, BWV 594 / 2 Recitativo, Adagio
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle DEU Stade, St.Wilhadi: Erasmus Bielfeldt 1736/Jürgen Ahrend 1990 [III P 40]
Concerto, C Maj, BWV 594 / 3 Allegro
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle DEU Stade, St.Wilhadi: Erasmus Bielfeldt 1736/Jürgen Ahrend 1990 [III P 40]
Concerto, D min, BWV 596 / 1 [Allegro] - Grave - Fuge
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle DEU Stade, St.Wilhadi: Erasmus Bielfeldt 1736/Jürgen Ahrend 1990 [III P 40]
Concerto, D min, BWV 596 / 4 Largo e spiccato
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle DEU Stade, St.Wilhadi: Erasmus Bielfeldt 1736/Jürgen Ahrend 1990 [III P 40]
Concerto, D min, BWV 596 / 5 [Allegro]
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle DEU Stade, St.Wilhadi: Erasmus Bielfeldt 1736/Jürgen Ahrend 1990 [III P 40]
Erbarm dich mein, O Herre Gott, BWV 721
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle DEU Stade, St.Wilhadi: Erasmus Bielfeldt 1736/Jürgen Ahrend 1990 [III P 40]
Praeludium & Fuge, D min, BWV 539 / 1 Praeludium
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle DEU Stade, St.Wilhadi: Erasmus Bielfeldt 1736/Jürgen Ahrend 1990 [III P 40]
Praeludium & Fuge, D min, BWV 539 / 2 Fuge
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle DEU Stade, St.Wilhadi: Erasmus Bielfeldt 1736/Jürgen Ahrend 1990 [III P 40]
Liebster Jesu, wir sind hier, BWV 730 + 731
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Netherlands, Amsterdam, Nieuwe Kerk: Schonat, Johannes Wolfgang 1655 [IIIP 48]
Concerto, G Maj, BWV 592 / [Allegro]
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Netherlands, Amsterdam, Nieuwe Kerk: Schonat, Johannes Wolfgang 1655 [IIIP 48]
Concerto, G Maj, BWV 592 / Grave
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Netherlands, Amsterdam, Nieuwe Kerk: Schonat, Johannes Wolfgang 1655 [IIIP 48]
Concerto, G Maj, BWV 592 / Presto
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Netherlands, Amsterdam, Nieuwe Kerk: Schonat, Johannes Wolfgang 1655 [IIIP 48]
Trio, C min, BWV 585
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Belgium, Dinant, Abbaye Prémontrée Notre-Dame-de-Leffe: Thomas, André 1996 [IIP 25]
Aria, F Maj, BWV 587
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Belgium, Dinant, Abbaye Prémontrée Notre-Dame-de-Leffe: Thomas, André 1996 [IIP 25]
Trio, G Maj, BWV 586
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Belgium, Dinant, Abbaye Prémontrée Notre-Dame-de-Leffe: Thomas, André 1996 [IIP 25]
Clavier-Übung III / Praeludium & Fuge, Eb Maj, BWV 552 / Praeludium
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Clavier-Übung III / Kyrie, Gott Vater, BWV 669
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Clavier-Übung III / Christe, aller Welt Trost, BWV 670
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Clavier-Übung III / Kyrie, Gott heiliger Geist, BWV 671
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Clavier-Übung III / Kyrie, Gott Vater, BWV 672
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Clavier-Übung III / Christe, aller Welt Trost, BWV 673
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Clavier-Übung III / Kyrie, Gott heiliger Geist, BWV 674
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Clavier-Übung III / Allein Gott in der Höh sei Ehr, BWV 675
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Clavier-Übung III / Allein Gott in der Höh sei Ehr, BWV 676
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Clavier-Übung III / Allein Gott in der Höh sei Ehr, BWV 677
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Clavier-Übung III / Dies sind die heil'gen zehn Gebot', BWV 678
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Clavier-Übung III / Wir glauben all an einen Gott, BWV 680
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Clavier-Übung III / Vater unser im Himmelreich, BWV 682
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Clavier-Übung III / Dies sind die heil'gen zehn Gebot', BWV 679
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Clavier-Übung III / Wir glauben all an einen Gott, BWV 681
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Clavier-Übung III / Vater unser im Himmelreich, BWV 683
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Clavier-Übung III / Christ unser Herr zum Jordan kam, BWV 684
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Clavier-Übung III / Aus tiefer Noth schrei ich zu dir, BWV 686
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Clavier-Übung III / Jesus Christus, unser Heiland, BWV 688
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Clavier-Übung III / Christ unser Herr zum Jordan kam, BWV 685
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Clavier-Übung III / Aus tiefer Noth schrei ich zu dir, BWV 687
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Clavier-Übung III / Jesus Christus, unser Heiland, BWV 689
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Clavier-Übung III / Duetto, E min, BWV 802
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Clavier-Übung III / Duetto, F Maj, BWV 803
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Clavier-Übung III / Duetto, G Maj, BWV 804
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Clavier-Übung III / Duetto, A min, BWV 805
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Clavier-Übung III / Praeludium & Fuge, Eb Maj, BWV 552 / Fuge
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Christ lag in Todesbanden, BWV 718
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Toccata & Fuge, D min, BWV 565
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Herzlich tut mich verlangen, BWV 727
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Fantasia & Fuge, G min, BWV 542
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Valet will ich dir geben, BWV 735
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Jesus meine Zuversicht, BWV 728
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
Passacaglia, C min, BWV 582
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Netherlands, Groningen, Martinikerk: Damme, Johan ten 1480 [IIIP 53]
18 Choräle von verschiedener Art / Fantasia super "Komm, Heiliger Geist, Herre Gott", BWV 651
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Freiberg, Domkirche Sankt Marien: Gottfried Silbermann 1714 [IIIP 45]
18 Choräle von verschiedener Art / Schmücke dich, o liebe Seele, BWV 654
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Freiberg, Domkirche Sankt Marien: Gottfried Silbermann 1714 [IIIP 45]
18 Choräle von verschiedener Art / Von Gott will ich nicht lassen, BWV 658
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Freiberg, Domkirche Sankt Marien: Gottfried Silbermann 1714 [IIIP 45]
18 Choräle von verschiedener Art / Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 659
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Freiberg, Domkirche Sankt Marien: Gottfried Silbermann 1714 [IIIP 45]
18 Choräle von verschiedener Art / Trio super "Nun komm, der Heiden Heiland", BWV 660
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Freiberg, Domkirche Sankt Marien: Gottfried Silbermann 1714 [IIIP 45]
18 Choräle von verschiedener Art / Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 661
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Freiberg, Domkirche Sankt Marien: Gottfried Silbermann 1714 [IIIP 45]
18 Choräle von verschiedener Art / Jesus Christus, unser Heiland, BWV 666
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Freiberg, Domkirche Sankt Marien: Gottfried Silbermann 1714 [IIIP 45]
18 Choräle von verschiedener Art / Nun danket alle Gott, BWV 657
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Freiberg, Domkirche Sankt Marien: Gottfried Silbermann 1714 [IIIP 45]
18 Choräle von verschiedener Art / Trio super "Herr Jesu Christ, dich zu uns wend", BWV 655
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Freiberg, Domkirche Sankt Marien: Gottfried Silbermann 1714 [IIIP 45]
18 Choräle von verschiedener Art / Komm, heiliger Geist, Herre Gott, BWV 652
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Freiberg, Domkirche Sankt Marien: Gottfried Silbermann 1714 [IIIP 45]
18 Choräle von verschiedener Art / An Wasserflüssen Babylon, BWV 653
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Freiberg, Domkirche Sankt Marien: Gottfried Silbermann 1714 [IIIP 45]
18 Choräle von verschiedener Art / Jesus Christus, unser Heiland, BWV 665
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Freiberg, Domkirche Sankt Marien: Gottfried Silbermann 1714 [IIIP 45]
18 Choräle von verschiedener Art / Allein Gott in der Höh sei Ehr, BWV 662
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Freiberg, Domkirche Sankt Marien: Gottfried Silbermann 1714 [IIIP 45]
18 Choräle von verschiedener Art / Allein Gott in der Höh sei Ehr, BWV 663
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Freiberg, Domkirche Sankt Marien: Gottfried Silbermann 1714 [IIIP 45]
18 Choräle von verschiedener Art / Trio super "Allein Gott in der Höh sei Ehr", BWV 664
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Freiberg, Domkirche Sankt Marien: Gottfried Silbermann 1714 [IIIP 45]
18 Choräle von verschiedener Art / O Lamm Gottes, unschuldige, BWV 656
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Freiberg, Domkirche Sankt Marien: Gottfried Silbermann 1714 [IIIP 45]
Vor deinen Thron tret ich zu dir, BWV 668a
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Freiberg, Domkirche Sankt Marien: Gottfried Silbermann 1714 [IIIP 45]
18 Choräle von verschiedener Art / Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist, BWV 667
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Freiberg, Domkirche Sankt Marien: Gottfried Silbermann 1714 [IIIP 45]
Praeludium & Fuge, C min, BWV 546
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Freiberg, Domkirche Sankt Marien: Gottfried Silbermann 1714 [IIIP 45]
Vom Himmel hoch da komm ich her, BWV 769a / Canone all'ottava
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Freiberg, Domkirche Sankt Marien: Gottfried Silbermann 1714 [IIIP 45]
Vom Himmel hoch da komm ich her, BWV 769a / Canone alla quinta
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Freiberg, Domkirche Sankt Marien: Gottfried Silbermann 1714 [IIIP 45]
Vom Himmel hoch da komm ich her, BWV 769a / Canto fermo in canone
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Freiberg, Domkirche Sankt Marien: Gottfried Silbermann 1714 [IIIP 45]
Vom Himmel hoch da komm ich her, BWV 769a / Canone alla settima
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Freiberg, Domkirche Sankt Marien: Gottfried Silbermann 1714 [IIIP 45]
Vom Himmel hoch da komm ich her, BWV 769a / Canon per augmentationem à 2 claviers et pédale
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Freiberg, Domkirche Sankt Marien: Gottfried Silbermann 1714 [IIIP 45]
Praeludium & Fuge, C Maj, BWV 547
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Freiberg, Domkirche Sankt Marien: Gottfried Silbermann 1714 [IIIP 45]
6 Choräle von verschiedener Art / Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 645
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Germany, Neresheim, Benediktiner Abteikirche: Holzhey, Johann Nepomuk 1797 [IIIP 48]
6 Choräle von verschiedener Art / Wo soll ich fliehen hin, BWV 646
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Germany, Neresheim, Benediktiner Abteikirche: Holzhey, Johann Nepomuk 1797 [IIIP 48]
6 Choräle von verschiedener Art / Wer nur den lieben Gott lässt walten, BWV 647
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Germany, Neresheim, Benediktiner Abteikirche: Holzhey, Johann Nepomuk 1797 [IIIP 48]
6 Choräle von verschiedener Art / Meine Seele erhebt den Herren, BWV 648
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Germany, Neresheim, Benediktiner Abteikirche: Holzhey, Johann Nepomuk 1797 [IIIP 48]
6 Choräle von verschiedener Art / Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ, BWV 649
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Germany, Neresheim, Benediktiner Abteikirche: Holzhey, Johann Nepomuk 1797 [IIIP 48]
6 Choräle von verschiedener Art / Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter, BWV 650
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Germany, Neresheim, Benediktiner Abteikirche: Holzhey, Johann Nepomuk 1797 [IIIP 48]
Praeludium & Fuge, B min, BWV 544
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Ponitz, Friedenskirche: Gottfried Silbermann 1737 [IIP 27]
Sonata 2, C min, BWV 526 / Vivace
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Ponitz, Friedenskirche: Gottfried Silbermann 1737 [IIP 27]
Sonata 2, C min, BWV 526 / Largo
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Ponitz, Friedenskirche: Gottfried Silbermann 1737 [IIP 27]
Sonata 2, C min, BWV 526 / Allegro
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Ponitz, Friedenskirche: Gottfried Silbermann 1737 [IIP 27]
Sonata 1, Eb Maj, BWV 525 / [Allegro moderato]
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Ponitz, Friedenskirche: Gottfried Silbermann 1737 [IIP 27]
Sonata 1, Eb Maj, BWV 525 / Adagio
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Ponitz, Friedenskirche: Gottfried Silbermann 1737 [IIP 27]
Sonata 1, Eb Maj, BWV 525 / Allegro
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Ponitz, Friedenskirche: Gottfried Silbermann 1737 [IIP 27]
Sonata 5, C Maj, BWV 529 / 1 Allegro
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Ponitz, Friedenskirche: Gottfried Silbermann 1737 [IIP 27]
Sonata 5, C Maj, BWV 529 / 2 Largo
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Ponitz, Friedenskirche: Gottfried Silbermann 1737 [IIP 27]
Sonata 5, C Maj, BWV 529 / 3 Allegro
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Ponitz, Friedenskirche: Gottfried Silbermann 1737 [IIP 27]
Praeludium & Fuge, E min, BWV 548
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Duitsland, Ponitz, Friedenskirche: Gottfried Silbermann 1737 [IIP 27]
Sonata 6, G Maj, BWV 530 / Vivace
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Germany, Neresheim, Benediktiner Abteikirche: Holzhey, Johann Nepomuk 1797 [IIIP 48]
Sonata 6, G Maj, BWV 530 / Lente
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Germany, Neresheim, Benediktiner Abteikirche: Holzhey, Johann Nepomuk 1797 [IIIP 48]
Sonata 6, G Maj, BWV 530 / Allegro
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Germany, Neresheim, Benediktiner Abteikirche: Holzhey, Johann Nepomuk 1797 [IIIP 48]
Sonata 4, E min, BWV 528 / Adagio - Vivace
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Germany, Neresheim, Benediktiner Abteikirche: Holzhey, Johann Nepomuk 1797 [IIIP 48]
Sonata 4, E min, BWV 528 / Andante
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Germany, Neresheim, Benediktiner Abteikirche: Holzhey, Johann Nepomuk 1797 [IIIP 48]
Sonata 4, E min, BWV 528 / Un poc'allegro
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Germany, Neresheim, Benediktiner Abteikirche: Holzhey, Johann Nepomuk 1797 [IIIP 48]
Sonata 3, D min, BWV 527 / Andante
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Germany, Neresheim, Benediktiner Abteikirche: Holzhey, Johann Nepomuk 1797 [IIIP 48]
Sonata 3, D min, BWV 527 / Adagio e dolce
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Germany, Neresheim, Benediktiner Abteikirche: Holzhey, Johann Nepomuk 1797 [IIIP 48]
Sonata 3, D min, BWV 527 / Vivace
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Germany, Neresheim, Benediktiner Abteikirche: Holzhey, Johann Nepomuk 1797 [IIIP 48]
Praeludium & Fuge, C Maj, BWV 553
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Belgium, Dinant, Abbaye Prémontrée Notre-Dame-de-Leffe: Thomas, André 1996 [IIP 25]
Praeludium & Fuge, D min, BWV 554
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Belgium, Dinant, Abbaye Prémontrée Notre-Dame-de-Leffe: Thomas, André 1996 [IIP 25]
Praeludium & Fuge, E min, BWV 555
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Belgium, Dinant, Abbaye Prémontrée Notre-Dame-de-Leffe: Thomas, André 1996 [IIP 25]
Praeludium & Fuge, F Maj, BWV 556
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Belgium, Dinant, Abbaye Prémontrée Notre-Dame-de-Leffe: Thomas, André 1996 [IIP 25]
Praeludium & Fuge, G Maj, BWV 557
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Belgium, Dinant, Abbaye Prémontrée Notre-Dame-de-Leffe: Thomas, André 1996 [IIP 25]
Praeludium & Fuge, G min, BWV 558
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Belgium, Dinant, Abbaye Prémontrée Notre-Dame-de-Leffe: Thomas, André 1996 [IIP 25]
Praeludium & Fuge, A min, BWV 559
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Belgium, Dinant, Abbaye Prémontrée Notre-Dame-de-Leffe: Thomas, André 1996 [IIP 25]
Praeludium & Fuge, Bb Maj, BWV 560
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Belgium, Dinant, Abbaye Prémontrée Notre-Dame-de-Leffe: Thomas, André 1996 [IIP 25]
Praeludium, G Maj, BWV 568
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Belgium, Dinant, Abbaye Prémontrée Notre-Dame-de-Leffe: Thomas, André 1996 [IIP 25]
Fuge, G Maj, BWV 576
Johann Sebastian Bach Bernard Foccroulle Belgium, Dinant, Abbaye Prémontrée Notre-Dame-de-Leffe: Thomas, André 1996 [IIP 25]