Odoo CMS - een grote afbeelding

Vocem Flentium

Vocem Flentium, opgericht in 2014, is een professioneel vocaal ensemble dat zich toelegt op de rijke Franco-Vlaamse polyfone traditie. Die traditie kende haar hoogtepunt in de vijftiende en zestiende eeuw.

Vocem Flentium ontleent zijn naam aan twee woorden uit Versa est in Luctum, een dodenmotet van Alonso Lobo (1555-1617). Die twee woorden (letterlijk: de stem van hen die wenen) verwijzen niet alleen naar de vocale uitvoeringspraktijk, maar ook naar het karakter van het repertoire.

Want hoewel polyfonie nu eens intense vreugde, dan weer het diepste verdriet verklankt, haalt dat laatste gevoel – de melancholie – in deze muziek vaak de overhand. Geen extraverte exuberantie, wel zachte introspectie. Want misschien graaft de melancholie wel veel dieper in onze ziel dan de meest intense vreugde.

Die emoties worden vertaald door de naakte stemmen van Vocem Flentium. De stemmen zijn teder en krachtig tegelijk. Naast professionele zangers bestaat het ensemble ook uit een lmmaker, die met bewegend beeld op zoek gaat naar dezelfde puurheid.

Polyfonie is zuivere en evenwichtige muziek. In een spel van these en antithese leidt de muziek de zangers steeds weer naar een synthese. Zoeken naar dat rustpunt, waarin de stemmen plots harmonisch en evenwichtig boven elkaar staan, is de meest natuurlijke manier om de muziek te benaderen.

Muziek brengt mensen samen in tijd en ruimte. Vocem Flentium voert polyfonie uit in de overtuiging dat ze grenzeloos is en uiteindelijk de duisternis, die zij zelf bezingt, overwint.


cantus: Dina Verheyden, Emme Coopman

altus: Govaart Haché tenor: Korneel Van Neste, Roel Vansevenant, Emmanuel van der Beek

bas: Sander Meersmans, Arnout Malfliet